Bune feste cari ansiàn luntàn da ca’!

Un augurio a chi sta in casa di riposo

“Preegaava gli uuuccellettiii che non cantasseeroooo, perché la sua beellaa potesse dormiiiir”. Stravacàd sü la cadrèga tame in pultrùna, al speta chi ga portu al rancio. Lü l’è sempar al prim a setàs al taul. Dopu avè tastàd un gutìn ad vin tant par fa pasà al temp, cume al ma ved ruà al leva la testa amò püsè drita e al ma fisa dadrè di grosi uciai: l’è la so manèra da salütà. E ‘l partìs cun la cansuneta preferida.

Se la guardi no, alùra al pica i nodi di man sul tàul e al möu un fil la testa par fa la moca da ciamàm: l’è al segnàl che ‘l gh’a un quiacòs da dì, una meša parola cume al sòlit.

Il dialetto sul "Cittadino" - Bune feste cari ansiàn luntan da ca’. Video di Pierluigi Cappelletti

In da cal mument lì pasa una inserviente: lü prima la guarda dal volt in bas e pö al fa: “Hai visto il film?” Le la cunùs da un sach ad temp e la sta al giögh. “Che film?” E lü cume sempar: “Un tram chiamato desiderio.” L’assistente la ma schisa l’ögg: “Mi no e ti?” Lü l’è cuntent dla risposta: al sa pasa la lengua sui àvar, i so ögi i brilu tame se l’avarès vensüd a la Sisal e al rispùnd: “C’era Gesdìn”. Nüm dü sa guardèm e restèm sensa parol: s’èl adrè a dì? Pö lè la fa: “Ta vurèvi dì James Dean?” Lü al rid, pien ad sudisfasiòn al slunga al bras cul did puntàd cume a vurè dì: “Giusto!” Alùra mi ga fo: “Risposta esatta!” E lü al volo: “Signora Longari! Allegria”. Urmai l’è lanciàd e mi ga diši la so parola preferìda: “Quela lì l’è brava”. E lü, amò cul bras slungad e al did a segnà, i ögi foera dle orbite par la cuntentèsa, al rispund in dialet ludšàn: “La brava l’è la lupa che guidava el cieco!” Ga fò “ok” cul didòn drit in dla man a pugn e pensi che ho gnamò parlàd un po’ cun mè mama, che la ved no l’ura e ‘l temp da mangià. Difati la fa: “Ma mi gh’o fam!” E mi: “Dai mama, speta amò cinq minuti, al riš l’è quasi cot”. Lü al pica amò i nodi dla man sul taul. Cume ma giri a guardàl, pugiàd a la cadrega e cun la testa drita, al möu i avar cume pr’un bašìn, intant che al didòn dla man destra al taia la facia da volt in bas e ‘l fa la moca da dì: “L’è un taiàd!”.

E riva in sala Serafino sü la so cadarghìna a rudìn. Cume sempar al salüda tüti e al canticchia cuntent. L’è vegg mè mi e l’è lì indrèn bèle da un quai an. In da cal mèntar c’al pasa davanti a lü, al diš: “Eran trecento…” E lü: “Giovani e forti”, pö al slunga al bras e cun la facia seria seria:“eppure son morti”.

Grasie a lü, al solit silensio l’è meno gröu, gh’è un’ aria alegra e ga scapa anca una qual ridadìna. Ogni dü par tri, lü al leva in pè e cui man incrušiadi dadrè dla vita, al fa du pasi, pö al sa ferma in meš ala porta: grand e drit tame un’albra pirèla. Al parla mai, e se un quaidün al ga diš d’andà a setàs, sensa rispund pian pian al va al so post.

Al dumanda mai gnent, al sa lumenta mai. Se ga diši: “Gh’èt fam?” lü al fa ad si cun la testa e stop. Ma una quai volta, intrameš tra ‘l prim e ‘l secund, se ga fo un segn, alùra al partis. “Taci!” ga diši, e lü: “che il nemico ti ascolta”. Al bel l’è stai quand sensa dì né vun né dü, una sira al s’è mis adrè a cantà una cansòn che s’era mai sentüd là indrèn: “Faccetta neraaaa, bell’abissinaaaa… ”

Serafino l’è sübat s-ciupàd dal rid tant ga parìva una roba föra dal nurmàl. Mai l’èva sentüd cantà una cansòn cumpagna. M’è gnüd da rid anca a mi, ma al püsè ansiàn setàd al taul al gh’a vist pü: “Ma..ma...ma cosa ridete? Vergognatevi!”. E l’ha cuminciàd a ciapasla cun nüm dü. L’ansiàn in questiòn l’èva fai al sindacalista dla Cgil par tüta la vita, al sa ‘nteresèva ad pulitica e al pudèva propi no našà i fasisti: figurèmas una cansòn dal gènar!

Mi e Serafino em cercàd da tralà in rid, da ciapàla no trop sul seri ma...gh’è stai gnent da fa. Par tuta la sira n’ha guardad pü in facia. E al dì dopu la gh’èra gnamò pasàda dal tut.

Ga mandi tanti auguri a Natale, Serafino, Omobono e a mè mama, che ièn urmai là in ciel da un para d’ani e pasa. Tanti auguri ad “buon anno” a tüti i ansiàn, omi e don, ospiti in di ricòvar. Questi chi che ho ricurdàd i m’han lasàd un po’ püsè puvrèt e pien ad tristèsa, i m’han fai caragnà. Ma al Bambìn fai che nas n’ ha purtàd la cuntentèsa e la speransa par tut l’an nöu! Buon anno anca a tüti quei che laùra cun amùr in dle case di riposo! E .. grasie, cari duturi, infermèr, cöghi, asistenti e tüt al persunàl par quel che fì tüti i dì pri nosti vegi.

DIZIONARIETTO

stravacàd: stravaccato, coricato

àvar: labbra

slungad: allungato

gröu: greve

albra pirèla: cipresso

našà: annusare, sopportare

un para d’ani: un paio d’anni

ricòvar: ricovero, casa di riposo

caragnà: piangere

© RIPRODUZIONE RISERVATA